Liên hệ

Liên hệ Us


Đi vào chạm

Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc vấn đề.

Mô hình Office

Địa Chỉ: Longgang, Shenzhen, Trung Quốc

Phone+ 86 0755 25608673

Kinh doanh Giờ

Thứ Hai - Thứ Sáu 9am đến 6pm

Thứ Bảy - 9am đến 2pm

Chủ Nhật - Đóng cửa