Blog Archives

Làm thế nào tôi có thể lấy mẫu?

Chúng tôi cung cấp mẫu miễn phí nếu mẫu còn trong kho và tổng giá trị dưới 5 đô la Mỹ. Nếu bạn có tài khoản DHL hoặc UPS hoặc tài khoản thu cước chuyển phát nhanh khác và đồng ý thanh toán cước chuyển phát nhanh. Nếu tổng giá trị của các mẫu lớn hơn 5 đô la Mỹ,…

Đọc thêm "